top of page
1.Chicken Katsu Curry

Chicken Katsu Curry

 Crispy chicken Kats on top of Japanese veg curry 

Ten-don.jpg

Ten-Don

Crispy veg Tempura on top of rice with sweet sauce

Katsu-don chicken

 Katsu-Don chicken

Repeater No.1

Otsumami Katsudon Mum's taste

Nasukatsu don 3.jpg

 Nasu (aubergine)
Don/Curry

 Aubergine tempura on top of rice with sweet sauce/curry

Gyu-don.jpg

 Gyu-Don

Soft marinated Beef in sweet sauce

Chicken Tatsuta in box 6.jpg

 Chicken Tatsuta

 Japanese style fried-chicken with katakuriko flour, Choose Tatsuta Bun or Cup

Menu
bottom of page